Αρχική

Lecture by Ass. Professor D. Tziakas on Friday, 21 October, 08:15 a.m., Room ΑRISTOTLE 1. Topic: Biomarkers in Acute Ischaemia

Lecture by Professor S. Konstantinides, on Satursay, 22 October, 12:30 p.m., Room ALEXANDER 1. Topic: New Antithrombotic Strategies – From Venous Thrombosis to Atrial Fibrillation and Coronary Artery Disease

Final programme
 

Access and Contact Details

Click on the map to see our location.
Department Secretariat
Phone: +30 25510 76231
Fax: +30 25510 76245
email: cardio@med.duth.gr

Κατασκευή Ιστοσελίδας Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική 2010 | Επικοινωνία | Αρχική