Αρχική

Professor S. Konstantinides was officially invited by the European Society of Cardiology to chair the next European Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Acute Pulmonary Embolism. The task force will complete its work within the next two years. The guidelines will be presented at the ESC congress 2014.

 

Access and Contact Details

Click on the map to see our location.
Department Secretariat
Phone: +30 25510 76231
Fax: +30 25510 76245
email: cardio@med.duth.gr

Κατασκευή Ιστοσελίδας Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική 2010 | Επικοινωνία | Αρχική