Εκτύπωση

4o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 • Βασικές αρχές ηλεκτροφυσιολογίας του κυττάρου
 • Ηλεκτρική συµπεριφορά κόλπου
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
 • Έµφραγµα του Μυοκαρδίου
 • Διαταραχές αγωγιµότητος
 • Σύνδροµα προδιεγέρσεως
 • Το διάστηµα Q- Τ
 • Υπερτροφία κοιλιών
 • Ηλεκτρολύτες και ΗΚΓ
ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ
 • Διαταραχές του Καρδιακού Ρυθµού
 • Διαταραχές της παραγωγής του ερεθίσµατος
 • Διαταραχές της αγωγιµότητας στον κόλπο
 • Αρρυθµίες κοιλιακής προελεύσεως
 • Διαταραχές κολπολοιλιακής αγωγιµότητος
ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΝΤΑ ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΟΝΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
 • Σύνδροµο Brugada
 • Αρρυθµιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ
 • Δοκιµασία κοπώσεως

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

 • Συσχετίσεις ως προς την Η/Κγραφική καµπύλη άλλων κυµατοµορφώνκαι καµπυλών αναιµάκτων και αιµατηρών διαγνωστικών εξετάσεων

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Η/ΚΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
 • Η/Κγράφηµα συµψηφισµού ή υψηλής ευκρίνειας
 • Η/Κγράφηµα βηµατοδοτικού ρυθµού